Υπηρεσίες - Μελέτες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης τόσο για το υλικό (H/W) όσο και για το λογισμικό (S/W) των εταιριών Autodesk και Microsoft.

 

Οι υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις, με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της μηχανοργάνωσης τεχνικών και μελετητικών τμημάτων εταιρειών ή οργανισμών

Park Towers στο DIFC Dubai

Infostudio Project:  Facade Engineering Automation

Η εταιρεία INFOSTUDIO, πέραν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης έργων με ιδιαίτερες σχεδιαστικές δυσκολίες και παραγωγικές απαιτήσεις.

Ένα από τα σημαντικότερα έργα με τα οποία ασχολείται την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι η οργάνωση, η υποστήριξη και η αυτοματοποίηση παραγωγής των κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών για την επένδυση των παραπάνω κτηρίων με υαλοπέτασμα ειδικών αντισεισμικών προδιαγραφών με πλαίσια τριγωνικής μορφής.

Το έργο της αυτοματοποίησης της παραγωγής των κατασκευαστικών σχεδίων και των λεπτομερειών, υλοποιήθηκε σύμφωνα με την κατασκευαστική μελέτη που εκπονήθηκε από την εταιιρεία ALUTOTAL S.A. η οποία σε συνεργασία με την εταιρεία ALUSTET Engineering L.t.d. κάτοχο των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν, έχει αναλάβει το engineering του έργου.

Λόγω της γεωμετρίας του αλλά και των ειδικών προδιαγραφών που ετέθησαν, αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα έργα σε εξέλιξη στον κόσμο.

Περισσότερα...

Συντήρηση & Υποστήριξη

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 

    • Έλεγχο της υποδομής, την πιθανή αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση του τοπικού δικτύου.
    • Απαραίτητες επεμβάσεις στο δίκτυο και στους σταθμούς εργασίας, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία από ιούς, εξωτερικούς εισβολείς κ.λ.π..

Περισσότερα...

Σύμβουλοι Οργάνωσης

Οι υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης αφορούν:

 

  • τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων.
  • την ασφάλεια και τη διαχείριση των δεδομένων.
  • τους κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης.
  • τη χρήση του λογισμικού (software).
  • την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
  • τις ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης.

Οι υπηρεσίες συμβούλου περιλαμβάνουν:

Περισσότερα...

Υποκατηγορίες

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7