Συντήρηση & Υποστήριξη

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:

 

    • Έλεγχο της υποδομής, την πιθανή αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση του τοπικού δικτύου.
    • Απαραίτητες επεμβάσεις στο δίκτυο και στους σταθμούς εργασίας, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία από ιούς, εξωτερικούς εισβολείς κ.λ.π..
  • Απαιτούμενες ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία των σχεδιαστικών προγραμμάτων της Autodesk και των προγραμμάτων και λειτουργικών συστημάτων της Microsoft.
  • Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών καθώς επίσης συμβουλές, συστάσεις, πληροφορίες και επεμβάσεις, προκειμένου να βοηθήσουν στην πρόληψη ή επίλυση προβλημάτων, ως προς την χρήση ή λειτουργικότητα τους.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, μετά από την υπογραφή ετήσιας σύμβασης, με τους παρακάτω τρόπους:

  • Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου.
  • Επί τόπου συντήρηση & υποστήριξη (On Site Support).
  • Τηλεϋποστήριξη  με διασύνδεση μέσω διαδικτύου (Online Support).

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7