Εκπαιδευτικά Βιβλία Autocad

Εμπορικές Εκδόσεις
Συγγραφέας: Γιώργος Πατεράκης


Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων AutoCAD
για το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 
Συγγραφική Ομάδα Infostudio:
Γιώργος Πατεράκης
Ελένη Σωτηριάδου
.
 
 
Συγγραφή εκπαιδευτικών βιβλίων AutoCAD
για το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας
 
Συγγραφική Ομάδα Infostudio:
Γιώργος Πατεράκης
Ελένη Σωτηριάδου

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7