Προφίλ

 
Η εταιρεία Infostudio ΙΤ Professional Training & Consulting δραστηριοποιείται στο χώρο της εξειδικευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι εξουσιοδοτημένο και επίσημα πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο για ολόκληρη τη γκάμα των προϊόντων της Autodesk και πάροχος εξειδικευμένων υπηρεσιών (Professional Services).
 
H Infostudio πιστοποιήθηκε από 1η Ιανουαρίου 2014 σαν Κέντρο δια βίου μάθησης από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρώην ΕΚΕΠΙΣ). Αναμένουμε εντός του Ιανουαρίου και τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης. Μέχρι και 31.12.2013 λειτουργούσε ώς πιστοποιημένο Εργαστήριο Ελευθέρων σπουδών με αρ. αδείας 5420 του ΕΟΠΠΕΠ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2522/14-9-2012. 
 
Η προσήλωση στις υψηλές προδιαγραφές ποιότητας που θέτει η Autodesk για τους συνεργάτες της, καθώς και η κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτών της, κατέστησαν την εταιρεία Infostudio ως έναν από τους αδιαφιλονίκητους ηγέτες στο χώρο της εξειδικευμένης επιμόρφωσης στην πληροφορική.
 
Παρέχει ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στην έδρα της, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των μεγάλων εταιρειών λογισμικού (Autodesk, Microsoft, Adobe κτλ), σε άρτια εξοπλισμένες αίθουσες καθώς και ειδικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις παραγωγικές ανάγκες των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των κατασκευών, των μελετών και της βιομηχανίας όπως:
 
 • προγράμματα 2D και 3D σχεδίασης Αρχιτεκτονικών, Μηχανολογικών, Έργων Πολιτικού Μηχανικού κλπ.
 • προγράμματα επεξεργασίας και διαχείρισης πληροφοριών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) κλπ.
 • γλώσσες προγραμματισμού.
 • προγράμματα φωτορεαλισμού και παρουσίασης.
 • προγράμματα δημιουργίας και επεξεργασίας εικόνας, animation, video και ήχου.
 • εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών για το Διαδίκτυο
καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως:
 
 • Υπηρεσίες συμβούλου και υποστήριξης σε θέματα μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης τεχνικών και μελετητικών εταιριών.
 • Υπηρεσίες συμβούλου για τη διαχείριση της ψηφιακής σχεδίασης.
 • Ανάπτυξη προσαρμοσμένων (custom) εφαρμογών για τα προϊόντα της Autodesk.
 • Ανάπτυξη υποδομών, εφαρμογών δικτύων και βάσεων δεδομένων.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και παραγωγή τρισδιάστατων φωτορεαλιστικών,αναπαραστάσεων, αρχειακού και εκπαιδευτικού υλικού και γενικά προϊόντων ήχου και εικόνας.
 
Η Εταιρεία Infostudio ασκεί το σύνολο των δραστηριοτήτων της με άξονες την αποτελεσματικότητα, την ποιότητα και την υιοθέτηση ή τη δημιουργία προτύπων,
Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000, το οποίο εφαρμόζεται, σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την ποιότητα, αποτελεσματικά και αποδοτικά.
 
Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται σε κομβικό σημείο των Αθηνών (Κοντά στη στάση μετρό “Μέγαρο Μουσικής”) και είναι εύκολα προσπελάσιμες από όλες τις κατευθύνσεις. Διαθέτει σύγχρονες αίθουσες με υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας για εκπαιδευτική χρήση.
 
Οι εκπαιδευτές της, όλοι πιστοποιημένοι από την Autodesk, αποτελούν δυναμικό πολύ υψηλών προδιαγραφών. Είναι όλοι απόφοιτοι ΑΕΙ, μηχανικοί, με εξειδίκευση στην πληροφορική, άριστοι επαγγελματίες και οι περισσότεροι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με μακροχρόνια εμπειρία στον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό χώρο.
 
Οι εκπαιδευόμενοι, μετά το τέλος των σεμιναρίων, έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν μετά από σχετικές εξετάσεις, τα επίσημα πιστοποιητικά της Autodesk με παγκόσμια ισχύ.
 
Η εκπαίδευση που παρέχει, είναι της μορφής ταχύρυθμων σεμιναρίων είτε στις εγκαταστάσεις της είτε ενδοεπιχειρησιακά στις τελευταίες εκδόσεις των προϊόντων λογισμικού.

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7