Συμμετοχές σε Μεγάλα Έργα

Η εταιρεία INFOSTUDIO, πέραν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης έργων με ιδιαίτερες σχεδιαστικές δυσκολίες και παραγωγικές απαιτήσεις.

Ολυμπιακοί Αγώνες

Συμμετοχή στην Επιτελική Ομάδα εκπόνησης του Φακέλου Υποψηφιότητας της Αθήνας για την Ολυμπιάδα του 2004, στον τομέα οργάνωσης και διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας.

Περισσότερα...

Park Towers - Dubai

Infostudio Project:  Facade Engineering Automation

 

Η εταιρεία INFOSTUDIO, πέραν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης έργων με ιδιαίτερες σχεδιαστικές δυσκολίες και παραγωγικές απαιτήσεις.
Ένα από τα σημαντικότερα έργα με τα οποία ασχολείται την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι η οργάνωση, η υποστήριξη και η αυτοματοποίηση παραγωγής των κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών για την επένδυση των παραπάνω κτηρίων με υαλοπέτασμα ειδικών αντισεισμικών προδιαγραφών με πλαίσια τριγωνικής μορφής.

Περισσότερα...

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7