Εγγραφή-Ανανέωση

Στο πλαίσιο της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στον Γενικό Κανονισμό 679/2016 (ΕΕ) 2016/679, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, δηλώνουμε υπεύθυνα ότι:

α) διαθέτουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού για όλα τα είδη προσωπικών δεδομένων και όλες τις κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, καθώς και όλους τους τρόπους της Επεξεργασίας (ενδεικτικά: συλλογή, αποθήκευση, διόρθωση, διαγραφή, αναζήτηση, διαβίβαση κλπ.).

β) έχουμε συμμορφωθεί με τον Κανονισμό και ότι σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Εποπτική Αρχή είμαστε σε θέση να επιδείξουμε τη σχετική συμμόρφωση μας.

γ) εφαρμόζουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, όσον αφορά προσωπικά δεδομένα.

δ) το προσωπικό μας, μόνιμα ή προσωρινά απασχολούμενο, έχει ενημερωθεί σχετικά με την όλη την διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Συγκατάθεση επικοινωνίας.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε τηλέφωνο για την πιο άμεση επικοινωνία.

Το * συμβολίζει ότι το πεδίο είναι υποχρεωτικό

Όνομα (*)
Συμπληρώστε το Όνομα σας
Επίθετο (*)
Συμληρώστε το Επίθετο

Κινητό Τηλέφωνο (*)
Συμπληρώστε το κινητό τηλέφωνο
Σταθερό Τηλέφωνο
Συμπληρώστε το σταθερό τηλέφωνο

Email (*)
Το email δεν είναι σωστό
Επιβεβαίωση Email (*)
Το email δεν είναι σωστό ή τα Emails δεν ταιριάζουν

Επιβεβαίωση (*) Επιβεβαίωση
  Ανανέωση-Refresh Captcha
Λάθος CAPTCHA παρακαλώ ανανεώστε το
Αποδοχή

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7