Τράπεζες

ABNAMPRO ΒΑΝΚ: Τεχνική Υπηρεσία

ALFA BANK: Τεχνική Υπηρεσία

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.: Τεχνική Υπηρεσία

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Τεχνική Υπηρεσία

ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Υπηρεσία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Εκπαίδευση 260 υπαλλήλων

 

Ιδρύματα - Ερευνητικά Κέντρα

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Πλανητάριο

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Τμήμα Μελετών

Ι.Γ.Μ.Ε.: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. : Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΟΣ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Πρεσβείες

UNITED STATES EMBASSY ATHENS: Τεχνική Υπηρεσία

 

Στρατιωτικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διεύθυνση Ναυτικών Έργων

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.: Τμήμα Μελετών

Εταιρείες - Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα

ΑΘΗΝΑ 2004: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. : Τμήμα Μελετών

ΔΕΗ: 1999-Σήμερα: Εκπαίδευση 610 υπαλλήλων

ΔΕΠΟΣ Α.Ε.: Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Μελετών & Υποστήριξης

ΕΚΟ ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.Π.: Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Τμήμα Μελετών

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Εκπαίδευση 130 Υπαλλήλων

ΟΑΚΑ ¨ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ¨: Αθλητικό Κέντρο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 1999-2000 Εκπαίδευση 59 υπαλλήλων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ : Τεχνική Υπηρεσία

ΟΤΕ Α.Ε. :  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών

Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εκπαίδευση 38 μηχανικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Τεχνική Υπηρεσία

Εταιρείες Πληροφορικής

CADVANCED Μ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ – Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.: Παραγωγή λογισμικού

COMET ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.: Ανάπτυξη λογισμικού

PCSYSTEMSA.E.: Εμπορία Η/Υ και λογισμικού

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ : Εμπορία Software και Hardware

ΣΙΜΤΕΚ ΕΠΕ: Λογισμικό και Υπηρεσίες

Νοσοκομεία

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π.Γ.Ν.: Τεχνική Υπηρεσία

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.: Γενική κλινική – Διαγνωστικό κέντρο

ΥΓΕΙΑ Δ.Θ.Κ.Α.: Τεχνική Υπηρεσία

 

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

ΑΤΤΙΚΟΣ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.: Ξενοδοχειακή Εταιρεία

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.: Τεχνική Υπηρεσία

ΟΣΤΡΑΚΟ Α.Ε.: Ξενοδοχειακή, τουριστική, κατασκευαστική εταιρεία

Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών

DIMAND Α.Ε: Αξιοποίηση Ακινήτων

INDEURCOG E.Π.Ε.: Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

INTERAMERICAN Ε.Α.Ε.Ζ. Α.Ε.: Ασφάλειες

LION RENTAL A.E.: Εταιρεία Εκμισθώσεως Οχημάτων

PANRAL Ε.Π.Ε.: Διαφημιστική Εταιρεία

ΑΙΓΑΙΟ Ε.Π.Ε.: Σύμβουλοι τεχνικής & οικονομικής υποστήριξης

Β.Ι.Π. ΕΤΒΑ Α.Ε.: Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε.: Τηλεπικοινωνίες και παροχή υπηρεσιών – ασφαλείας

Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες

AC. PROJECT Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ: Οργάνωση εκθέσεων

ARCHICON Ε.Π.Ε: Τεχνική Εταιρεία

ARCHIRODONN.V.: Μελετητική τεχνική εταιρεία

CONSTEELA.E.: Κατασκευή & Εμπορία Μεταλλικών Κτιρίων

CONSUS Α.Ε.: Τεχνικά έργα

COSMOS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ: Κατασκευαστική Εταιρεία

CYFIELDA.E.: Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία

ERGOTECH A.T.E.E.: Τεχνική Εταιρεία

FOREGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.: Εκθεσιακές Κατασκευές

GRAMIPLAN Ο.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

GRAΜIPLAN  Χ.ΓΡΑΜΨΑΣ – Γ.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. :Τεχνική Εταιρεία

J & P - AΒΑΞ Α.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

J & P HELLAS  A.T.E.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

S & P ΑΝΥΣΜΑ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

TECHNOMARETECHNOLOGY: Ηλ/κές εργασίες πλοίων

Α & Μ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.: Τεχνική Εμπορική Εταιρεία

ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β & ΤΕ: Τεχνική Εταιρεία

ΑΚΤΕΡ Ε.Π.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ.  Α.Τ.Ε.Κ.Ε.: Τεχνική εταιρεία

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΒAΣΚΟ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΓΕΝΕΡ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Ι. Κ. Α.Ε.: Τεχνική εταιρεία

Δ.ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : Κατασκευαστική Εταιρεία

ΔΑΝΑΟΣ EXELIXI Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. : Τεχνική, Διακοσμητική, Κατασκευαστική Εταιρεία

ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΔΟΡΩΣΙΣ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. : Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρεία

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

ΕΜΚΑΤ Α.Ε.: Εμπορική - Τεχνική Εταιρεία

ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

ΕΝΤΑΣΙΣ  Α.Ε.Τ.Τ.Ε.: Τεχνική εταιρεία

ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. : Τεχνική Εταιρεία – Διαχείριση Σιδηροδρομικών Έργων

ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. : Τεχνική εταιρεία

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.: Τμήμα Μελετών

ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΙΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΔΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

Κ. ΚΑΘΑΡΙΟΣ & Β. ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.: Τεχνική Εμπορική Εταιρεία

Κ.Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Μελέτη Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Ψυτάλλειας

ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.: Κατασκευαστική Εταιρεία

ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ: Τεχνική Εταιρεία

ΚΙΝΗΤΡΟ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.: Διαφημιστικές Κατασκευές

ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Γ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. : Κατασκευαστική Εταιρεία

ΝΙΚ. ΞΥΔΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. : Μελέτες & Κατασκευές Τεχνικών Έργων

ΝΤΕΚΟΠΛΑΝ Α.Ε.: Εμπορική & Τεχνική Εταιρεία

ΟΙΚΟ ΕΜΚΑ Α.Τ.Ε.: Κατασκευαστική Εταιρεία

Π. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ Ο.Ε.: Τεχνική εταιρεία

Π. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.: Τεχνική - κατασκευαστική

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Ι. Ο.Ε.: Εμπορική Τεχνική Εταιρεία

ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ηλεκτροκατασκευές

ΠΡΟ.ΔΟΜΙ.ΣΥ Α.Ε.Ε.: Προηγμένα δομικά συστήματα

ΠΡΟΕΤ. Α.Ε.: Προκατασκευές – τεχνικά έργα

ΡΕΖΑ ΣΑΝΤΡΙ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Επιπλώσεις Καταστημάτων

ΣΕΙΡΑ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΣΤΕΦΑΤΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία Κλιματισμού

Τ.Ε.Β. Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.: Βιομηχανικές & Θαλάσσιες Απορρυπάνσεις

ΤΟΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

Χ.ΛΙΝΑΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. : Εμπορική & Τεχνική Εταιρεία

ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.: Εργοληπτική Εταιρεία

Μελετητικές Εταιρείες

3SK ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.: Αρχιτεκτονικές Μελέτες - Επιβλέψεις

ABOUTSTORES: Επιπλώσεις Καταστημάτων Μελέτες - Σχεδιασμοί

DE CONSULT: Γραφείο Μελετών

E.D.R. ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.: Μελέτες Τεχνικών Έργων

GEOMATICSA.E.: Μελέτες Ανάπτυξης

MARNETA.T.E.: Γραφείο Μελετών

OPSIS E.E.: Αρχιτεκτονικές Μελέτες

RACE A.E.: Μελετητική Εταιρεία

STAND Α.Ε.: Εταιρεία Μελετών

Α.Β. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε.: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

Α.Δ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.: Μελετητική Εταιρεία

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Λ.ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Μελετών

ΑΝΑΠΛΑΣΗ E.E.: Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΑΡΚΑ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών

ΑΣΠΑ Α.Ε.: Εταιρεία Μελετών

Β. ΡΟΥΣΣΟΣ – Π. ΡΟΥΣΣΟΣ Ο.Ε. : Η/Μ εγκαταστάσεις

ΒΕΤΑΠΛΑΝ Α.Ε.Μ.: Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών

Γ. ΑΥΓΕΡΙΚΟΣ – Π.ΚΑΘΑΡΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.: Εταιρεία Μελετών

Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Μελέτες & Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων

Γ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΑΚΙΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.: Γραφείο Μελετών

ΓΕΩΤΟΠΟΣ Α.Ε.: Εταιρεία Μελετών

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ Α.Ε.: Εταιρεία Μελετών

Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Γραφείο Μελετών

ΔΙΑΡΧΩΝ Α.Τ.Ε.: Εταιρεία Μελετών

ΔΟΜΗ Ε.Ε.: Μελετητική Εταιρεία

ΔΟΜΟΡΙΝΘΟΣ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Μελετών – Κατασκευών

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.: Εταιρεία Αρχιτεκτονικών Μελετών

Ε.Ο.Τ.: SWH Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.: Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών

ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Εταιρεία Μελετών

Ι.ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.:Μελέτες ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων

ΙΣΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Μελετών

ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Εταιρεία Μελετών

ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ.: Αρχιτεκτονικές Μελέτες

ΛΔΚ ΟΙΚΟ Α.Ε.: Μελέτες Περιβαλλοντικών Έργων

ΛΥΣΣΙΠΟΣ Α.Ε. : Τοπογραφικές Μελέτες

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ Ε.Π.Ε. : Εταιρεία Μελετών

ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.: Εταιρεία Μελετών

Ο.Μ.Ε.Τ.Ε. Α.Ε. : Μελέτες & Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων

ΟΜΙΚΡΟΝ ΚΑΠΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Μελετών

ΠΡΑΞΙΛΛΑ Α.Ε. : Μελέτες Τεχνικών Έργων

ΠΡΙΣΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε.: Εταιρεία Μελετών

ΠΡΟΤΑΣΙΣ Ε.Π.Ε.: Μελετητική Εταιρεία

ΣΥΒΙΛΛΑ Ε.Π.Ε.: Σύμβουλοι Μηχανικοί

ΤΑΚΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.: Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών

ΤΕΧΝΙΚΑΡΤ  Μ.Ε.Π.Ε. : Κατασκευές - Διαφημίσεις

ΥΔΡΟΜΟΝ Ε.Ε.: Γραφείο Μελετών

ΥΔΡΟΤΕΚ ΕΠΕ : Γραφείο Υδραυλικών Μελετών)

ΦΑΣΜΑ Α.Ε.Μ.: Εταιρεία Μελετών

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΓΚΥ: Αρχιτεκτονικό Γραφείο

ΦΙΛΩΝ: Τεχνική Εταιρεία Μελετών

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΡΑΔΟΣ : Γραφείο Τοπογραφικών μελετών

Χ. ΧΙΩΝΗΣ κ ΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.: Μελέτες δημοσίων έργων

 

Εμπορικές Εταιρείες

AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ: Οργάνωση εκθέσεων

ARTIGIANI Ε.Π.Ε.: Τεχνική - Διαφημιστική

ERGOCAR A.B.E.E.: Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων

FAMESportsMarketingA.E.: Οργάνωση, Σχεδιασμός, Έρευνα και Προώθηση Αθλημάτων

INTERFORMA.E.: Εφαρμογές τρισδιάστατης επικοινωνίας

MEDEX HELLAS Α.Ε.Β.Ε.: Οπτικοακουστικά Συστήματα

MODA BAGNO A.E.: Εμπορία Ειδών Υγιεινής -Τμήμα Μελετών

PERI GmbH: Εμπορία Μεταλλοτύπων

PROSPERED DEALS: Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός

SCHUCOInternationalKGHELLASA.E.: Εισαγωγές Αλουμινίου

SEPHORA ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.Ε.: Τεχνική Υπηρεσία

SYMPOSIUM COMMUNICATIONS Ε.Π.Ε.: Διαφημιστική

Α.Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.: Εμπόριο & εισαγωγή επίπλων

ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Β.Ε.: Σούπερ Μάρκετ -Τεχνική Υπηρεσία

ΒΙΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ κ ΣΙΑ Ο.Ε. : Εμπόριο ειδών σχεδίου ζωγραφικής

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMSA.E.: Εξοπλισμοί καταστημάτων

ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. : Εμπορία Ηλεκτρονικών Ειδών

ΕΛΙΝΟΪΛ Α.Ε.: Εμπορία Πετρελαιοειδών - Τμήμα Μελετών

ΕΜΜ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Ε.Π.Ε. : Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

ΙL BAGNO E.Π.Ε. :Εμπορία ειδών υγιεινής

DUTY FREE ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.: Εμπορική επιχείρηση

ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Εξοπλισμοί Καταστημάτων Γραφείων

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.: Εμπορική Εταιρεία δίτροχων & μηχανών θαλάσσης

ΠΑΤΤΕΡΣΟΝ ΑΝΤΛΙΕΣ Ε.Π.Ε.: Εμπόριο Αντλιών Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων

ΤΡΙΤΩΝ Η. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.: Εμπόριο Ειδών Υγιεινής

Βιομηχανικές Εταιρείες

AΚΖΟ NOBEL COATINGS A.E.: Βιομηχανία Χρωμάτων & Συναφών Ειδών

COCACOLAA.E.: Βιομηχανία αναψυκτικών χυμών και νερού

COLGATE – PALMOLIVE Α.Β.Ε.Ε.: ΤεχνικόΤμήμα

CORUSΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. : Βιομηχανία Μετάλλου

EEN HELLAS A.E.: Βιομηχανική και Ενεργειακή Εταιρεία

ELITE A.B.E.E.: Βιομηχανία Υποδημάτων

ENDRESS + HAUSERHELLASA.E.: Όργανα μέτρησης – Βιομ/κός Σχεδιασμός

EUROMETALABBEE: Μεταλλικές κατασκευές

GAMESA ENERGIAKI HELLAS A.E.: Εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

GIESSEGROUPHELLAS: Εξαρτήματα αλουμινίου

ISOBAUHELLASA.E.: Βιομηχανία Πάνελ Πολυουρεθάνης

KMSBUILDINGS: Κατασκευαστική Εταιρεία

LINDE HELLAS L.T.D.: Βιομηχανικά & Ιατρικά Αέρια

MELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: Κέντρο Εξοπλισμού Καταστημάτων

NEOSETA.B.E.E. : Βιομηχανία Επίπλων Γραφείου

SIDER A.B.E.E.: Δερμάτινα Είδη

SOLE ABBEE: Ηλιακά Συστήματα

TEKA SYSTEMS Α.Ε.: Ανάπτυξη Τεχνολογιών Κατασκευών & Πληροφορικής

WATERCRAFT HELLAS S.A. Marine Survival Systems Manufacturer

Α. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΑΡΑΤΖΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Έπιπλα Γραφείου

Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.: Βιομηχανία Πλαστικών -Τμήμα Ερευνών &Ανάπτυξης

ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. : Υδραυλικά Συστήματα

ΑΛΚΟΛΟΡ Ε.Π.Ε.: Χημικά Προϊόντα

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.: Εταιρεία Δομικών και Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών

ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε.Ε.: Μεταλλευτική Εταιρεία -  Τμήμα Μελετών

ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. :Βιοτεχνία πλαστικών

ΑΦΟΙ Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε.: Ορειχαλκουργία

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ: Μηχανήματα Ηλεκτροστατικής Βαφής

ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε.: Μεταλλουργική Βιομηχανία

ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε.: Κατασκευές Μητρών Διέλασης Αλουμινίου

Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Βιομηχανία Επίπλων Χημικών Εργαστηρίων

Γ. Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.: Κατασκευή Μετασχηματιστών

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.: Εμπορία και Παραγωγή Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΓΕΩΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.: Υαλουργική Βιομηχανία -Τμήμα Μελετών

ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. : Μεταλλευτική εταιρεία

Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.: Αιολική ενέργεια

ΕΤΕΜ Α.Ε.: Εταιρεία Παραγωγής Προφίλ Αλουμινίου

ΗΛΒΑ ΑΕΒΕ: Μηχανολογικές εφαρμογές

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. : Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Ειδών

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Βιομηχανία Μαρμάρων

ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.: Βιομηχανία Μηχανημάτων Κλιματισμού.

ΚΑΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Έπιπλα Καταστημάτων

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. : Κοινοπραξία  αποχέτευσης Θριασίου

ΚΟΝΤΙ ΑΒΒΕΕ: Βιομηχανία Επεξεργασίας Χάλυβος

ΚΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Υαλουργική Βιομηχανία -Τμήμα Μελετών

ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ - ΑΦΟΙ Π. ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε : Λατομεία Μαρμάρου

Π. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΕΡΤΣΙΟΣ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Προφίλ Αλουμινίου

ΠΑΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Κατασκευές Επίπλων

ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠ. κ ΥΙΟΙ Ο.Ε.: Εμπόριο και κατασκευές μηχανημάτων

Σ & Η & Α ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε.: Ποτοποιία –Αποσταγματοποιία

ΣΕΡΟ Α.Ε.Β.Ε.: Κατασκευή Μηχανημάτων

ΣΙΛΝΤΑΙΡ ΣΙ Ε.Π.Ε.: Παραγωγή & Εμπορία Τεχνικών Προϊόντων

ΣΠΑΝΟΣ Γ. κ Σ. Ο.Ε.: Μηχανουργείο

ΤΕΜΑΞ Α.Ε.: Βιομηχανία Πυροσβεστικών Οχημάτων

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ: Βιομηχανία Τσιμέντων

ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ Ε.Π.Ε. : Έπιπλα Κουζίνας

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.: Δομικά Μηχανήματα

ΤΣΟΝΓΚΡΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε.Π.Ε.: Βιοτεχνία Φωτιστικών

ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Μηχανήματα Μαζικής Εστίασης

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.: Βιομηχανία Χάλυβα

ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Βιομηχανία Πλαστικών

ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Μεταλλοβιομηχανία

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7