Συντήρηση & Υποστήριξη

Shape Image One

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχο της υποδομής, την πιθανή αναδιοργάνωση και βελτιστοποίηση του τοπικού δικτύου.
  • Απαραίτητες επεμβάσεις στο δίκτυο και στους σταθμούς εργασίας, οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των δεδομένων, την προστασία από ιούς, εξωτερικούς εισβολείς κ.λ.π..
  • Απαιτούμενες ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία των σχεδιαστικών προγραμμάτων της Autodesk και των προγραμμάτων και λειτουργικών συστημάτων της Microsoft.
  • Υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και αποκατάστασης βλαβών καθώς επίσης συμβουλές, συστάσεις, πληροφορίες και επεμβάσεις, προκειμένου να βοηθήσουν στην πρόληψη ή επίλυση προβλημάτων, ως προς την χρήση ή λειτουργικότητα τους.
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται, μετά από την υπογραφή ετήσιας σύμβασης, με τους παρακάτω τρόπους:
  • Υποστήριξη μέσω τηλεφώνου.
  • Επί τόπου συντήρηση & υποστήριξη (On Site Support).
  • Τηλεϋποστήριξη  με διασύνδεση μέσω διαδικτύου (Online Support).