Συμμετοχές σε Μεγάλα Έργα

Shape Image One

Η InfoStudio, πέραν των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Οργάνωσης και Υποστήριξης έργων με ιδιαίτερες σχεδιαστικές δυσκολίες και παραγωγικές απαιτήσεις.

Data Science

Park Towers στο DIFC Dubai

Data Science

Ολυμπιακοί Αγώνες