Σύμβουλοι Οργάνωσης

Shape Image One

Οι υπηρεσίες συμβούλου οργάνωσης αφορούν:

 • τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων.
 • την ασφάλεια και τη διαχείριση των δεδομένων.
 • τους κανόνες λειτουργίας και οργάνωσης.
 • τη χρήση του λογισμικού (software).
 • την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 • τις ανάγκες συντήρησης και υποστήριξης.

  Οι υπηρεσίες συμβούλου περιλαμβάνουν:

  • Αναλυτική καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, λειτουργικές διαδικασίες και ροές δεδομένων.
  • Καθορισμό των στόχων και του εύρους του ανασχεδιασμού.
  • Προσδιορισμό των απαραίτητων ενεργειών, διαδικασιών και επεμβάσεων.
  • Εναλλακτικές προτάσεις και λύσεις.
  • Χρονικό προγραμματισμό και  αναλυτικό προϋπολογισμό.
  • Κωδικοποίηση και καταγραφή παρεμβάσεων και σύνταξη τεύχους κανόνων λειτουργίας.