Ολυμπιακοί Αγώνες

Συμμετοχή στην Επιτελική Ομάδα εκπόνησης του Φακέλου Υποψηφιότητας της Αθήνας για την Ολυμπιάδα του 2004, στον τομέα οργάνωσης και διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας.

Συμμετοχή στελεχών μας σε έργα οργάνωσης και υποστήριξης Ολυμπιακών Αγώνων:

 

Γιώργος Πατεράκης:

Συμμετοχή στην Επιτελική Ομάδα εκπόνησης του Φακέλου Υποψηφιότητας της Αθήνας για την Ολυμπιάδα του 2004, στον τομέα οργάνωσης και διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας.
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ "ΑΘΗΝΑ 2004"

 

Ελένη Σωτηριάδου:

Ολυμπιακοί Αγώνες "ΑΘΗΝΑ 2004": Athens Olympic Broadcasting
Senior CAD Operator (2 χρόνια)
 
Ολυμπιακοί Αγώνες "ΠΕΚΙΝΟ 2008": Beijing Olympic Broadcasting
Senior CAD Operator (2 χρόνια)

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7