Γενικές Πληροφορίες

Το κόστος των σεμιναρίων δεν επιβαρύνεται ούτε περιλαμβάνει Φ.Π.Α. γιατί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία η επαγγελματική εκπαίδευση απαλλάσεται πλήρως απο τον Φ.Π.Α..

 • Τα προκαθορισμένα σεμινάρια, στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας, διεξάγονται με ελάχιστο αριθμό τα 6 άτομα και μέγιστο τα 12, με χρήση ενός Η/Υ ανά άτομο.
 • Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές της Autodesk.
 • Οι εισηγητές των σεμιναρίων είναι Μηχανικοί, έμπειροι εκπαιδευτές, εξουσιοδοτημένοι και πιστοποιημένοι από την AUTODESK.
 • Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται δωρεάν με την έναρξη των σεμιναρίων ντοσιέ, στυλό, μπλοκ και  εκπαιδευτικό υλικό.
 • Οι διδακτικές ώρες διαρκούν 55 λεπτά. Στα μαθήματα διάρκειας 3 ωρών γίνεται ένα διάλειμμα διάρκειας 15 λεπτών ενώ στα μαθήματα διάρκειας 4 ωρών γίνεται διάλειμμα διάρκειας 20 λεπτών.
 • Στο τέλος των σεμιναρίων οι εκπαιδευθέντες, μετά από σχετικές online εξετάσεις μέσω του internet, μπορούν να αποκτήσουν την επίσημη διεθνή πιστοποίηση της  AUTODESK.
 • Στην περίπτωση αποτυχίας παρέχεται μια δωρεάν επανεξέταση.
 • Για τις δηλώσεις συμμετοχής λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Στην περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής η σχολή πρέπει να ειδοποιείται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.
 • Οι εταιρείες, μπορούν να χρηματοδοτηθούν για το κόστος των σεμιναρίων από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του λογαριασμού ΛΑΕΚ 0,45, εφόσον οι εκπαιδευόμενοι έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εταιρεία.
 • Όλα τα σεμινάρια μπορούν να διεξαχθούν και ενδοεπιχειρησιακά προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις κάθε εταιρείας.
 • Η πρακτική εξάσκηση προσφέρεται δωρεάν.
 • Ειδικές εκπτώσεις σε φοιτητές, ανέργους και νέους.

 

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7