Πιστοποιητικά με Διεθνή Αναγνώριση

 • Home
 • Πιστοποιητικά με Διεθνή Αναγνώριση
Shape Image One

Πιστοποιηθείτε από την Κατασκευάστρια Εταιρεία, όχι από "τρίτους...."

Η Autodesk είναι η κατασκευάστρια εταιρεία των προγραμμάτων AutoCAD, 3ds Max κλπ.

Στο τέλος των σεμιναρίων μετά από σχετικές online εξετάσεις μέσω internet, οι εκπαιδευόμενοι έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν το διεθνές επίσημο πιστοποιητικό Autodesk Certificate of Completion για το επίπεδο του κάθε προγράμματος που παρακολούθησαν.

Αναγνώριση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Τα πιστοποιητικά έχουν μοναδικό παγκόσμιο σειριακό αριθμό (Serial Number) και αναγνωρίζονται διεθνώς.

Πλεονεκτήματα Πιστοποιήσεων Autodesk

Mε τις πιστοποιήσεις της Autodesk έχετε τα ακόλουθα πλεονεκτήματα και οφέλη:

 1. Πιστοποίηση των δεξιοτήτων και των γνώσεών σας.
 2. Πιστοποίηση από την κατασκευάστρια εταιρεία και όχι από “τρίτους
 3. Ατομικός Λογαριασμός Πιστοποίησης: Μετά την απόκτηση της έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα πιστοποίησης της Autodesk που σας δίνει τη δυνατότητα να εκτυπώσετε το πτυχίο σας ή να αναδιαμορφώσετε τα στοιχεία σας. Τα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα συνεχώς μέσω του Online συστήματος της Autodesk.
 4. Επίσημο λογότυπο “Autodesk Certified …..“: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το επίσημο λογότυπο Autodesk Certified Professionalστο βιογραφικό σας το οποίο είναι διαθέσιμο μέσω του Online συστήματος.
 5. Τα στοιχεία σας βρίσκονται στη βάση δεδομένων της Autodesk στην οποία εμφανίζονται όλοι οι πιστοποιημένοι χρήστες και οι πιστοποιήσεις τους και αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο εάν σας ζητηθεί να αποδείξετε την κατάρτισή σας.

  Autodesk Certified Professional

  • Αν γνωρίζετε ήδη σε προχωρημένο επίπεδο κάποια από τις εφαρμογές της Autodesk, μπορείτε να επιλέξετε την πιστοποίηση Autodesk Certified Professional για την εφαρμογή αυτή.
  • Η πιστοποίηση δίνεται μετά από εξετάσεις online μέσω internet και δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση κάποιου σεμιναρίου.