Αναπαράσταση Εγνατίας Οδού

Ψηφιακή αναπαράσταση της Εγνατίας Οδού στο Τμήμα Μαλακάσι για λογαριασμό της εταιρίας Race Α.Ε. με σκοπό την προβολή του έργου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7