Τράπεζες

ABNAMPRO ΒΑΝΚ: Τεχνική Υπηρεσία

ALFA BANK: Τεχνική Υπηρεσία

EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.: Τεχνική Υπηρεσία

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Τεχνική Υπηρεσία

ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Υπηρεσία

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Εκπαίδευση 260 υπαλλήλων

 

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7