Εταιρείες - Οργανισμοί Δημοσίου Τομέα

ΑΘΗΝΑ 2004: Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. : Τμήμα Μελετών

ΔΕΗ: 1999-Σήμερα: Εκπαίδευση 610 υπαλλήλων

ΔΕΠΟΣ Α.Ε.: Επιχείρηση Πολεοδομίας & Στέγασης

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ: Τμήμα Μελετών & Υποστήριξης

ΕΚΟ ΕΛΔΑ Α.Β.Ε.Ε.Π.: Τμήμα Μελετών

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.: Τμήμα Μελετών

ΕΥΔΑΠ Α.Ε.: Εκπαίδευση 130 Υπαλλήλων

ΟΑΚΑ ¨ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ¨: Αθλητικό Κέντρο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 1999-2000 Εκπαίδευση 59 υπαλλήλων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ : Τεχνική Υπηρεσία

ΟΤΕ Α.Ε. :  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών

Τ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Εκπαίδευση 38 μηχανικών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: Τεχνική Υπηρεσία

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7