Τεχνικές - Κατασκευαστικές Εταιρείες

AC. PROJECT Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ: Οργάνωση εκθέσεων

ARCHICON Ε.Π.Ε: Τεχνική Εταιρεία

ARCHIRODONN.V.: Μελετητική τεχνική εταιρεία

CONSTEELA.E.: Κατασκευή & Εμπορία Μεταλλικών Κτιρίων

CONSUS Α.Ε.: Τεχνικά έργα

COSMOS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ: Κατασκευαστική Εταιρεία

CYFIELDA.E.: Τεχνική Κατασκευαστική Εταιρεία

ERGOTECH A.T.E.E.: Τεχνική Εταιρεία

FOREGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.: Εκθεσιακές Κατασκευές

GRAMIPLAN Ο.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

GRAΜIPLAN  Χ.ΓΡΑΜΨΑΣ – Γ.ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. :Τεχνική Εταιρεία

J & P - AΒΑΞ Α.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

J & P HELLAS  A.T.E.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

LAMDA ESTATE DEVELOPMENT: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

S & P ΑΝΥΣΜΑ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

TECHNOMARETECHNOLOGY: Ηλ/κές εργασίες πλοίων

Α & Μ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ Α.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

ΑΓΗΝΩΡ Α.Ε.: Τεχνική Εμπορική Εταιρεία

ΑΕΓΕΚ Α.Τ.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

ΑΘΗΝΑ Α.Ε.Τ.Β & ΤΕ: Τεχνική Εταιρεία

ΑΚΤΕΡ Ε.Π.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.: Τεχνική & Κατασκευαστική Εταιρεία

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ.  Α.Τ.Ε.Κ.Ε.: Τεχνική εταιρεία

ΑΛΤΕ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΒAΣΚΟ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΓΕΝΕΡ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Ι. Κ. Α.Ε.: Τεχνική εταιρεία

Δ.ΓΕΩΡΓΙΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : Κατασκευαστική Εταιρεία

ΔΑΝΑΟΣ EXELIXI Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ Ε.Π.Ε. : Τεχνική, Διακοσμητική, Κατασκευαστική Εταιρεία

ΔΟΜΕΙΝ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΔΟΡΩΣΙΣ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε. : Τεχνική και Κατασκευαστική Εταιρεία

ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

ΕΜΚΑΤ Α.Ε.: Εμπορική - Τεχνική Εταιρεία

ΕΝ.ΤΕ.ΚΑ. Α.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

ΕΝΤΑΣΙΣ  Α.Ε.Τ.Τ.Ε.: Τεχνική εταιρεία

ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. : Τεχνική Εταιρεία – Διαχείριση Σιδηροδρομικών Έργων

ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α.Ε. : Τεχνική εταιρεία

ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.: Τμήμα Μελετών

ΙΝΤΕΚΤΑ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΙΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΔΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

Κ. ΚΑΘΑΡΙΟΣ & Β. ΒΑΓΕΝΑΣ Ο.Ε.: Τεχνική Εμπορική Εταιρεία

Κ.Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.-ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ: Μελέτη Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού Ψυτάλλειας

ΚΑΔΜΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΚΑΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.: Κατασκευαστική Εταιρεία

ΚΑΣΤΩΡ ΕΠΕ: Τεχνική Εταιρεία

ΚΙΝΗΤΡΟ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΚΙΩΝ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΚΟΥΡΟΣ Α.Ε.: Διαφημιστικές Κατασκευές

ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Γ. ΒΑΣΙΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. : Τεχνική Εταιρεία

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. : Κατασκευαστική Εταιρεία

ΝΙΚ. ΞΥΔΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Ε. : Μελέτες & Κατασκευές Τεχνικών Έργων

ΝΤΕΚΟΠΛΑΝ Α.Ε.: Εμπορική & Τεχνική Εταιρεία

ΟΙΚΟ ΕΜΚΑ Α.Τ.Ε.: Κατασκευαστική Εταιρεία

Π. ΚΑΛΦΑΝΤΗΣ Ο.Ε.: Τεχνική εταιρεία

Π. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.: Τεχνική - κατασκευαστική

ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ Ι. Ο.Ε.: Εμπορική Τεχνική Εταιρεία

ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.: Ηλεκτροκατασκευές

ΠΡΟ.ΔΟΜΙ.ΣΥ Α.Ε.Ε.: Προηγμένα δομικά συστήματα

ΠΡΟΕΤ. Α.Ε.: Προκατασκευές – τεχνικά έργα

ΡΕΖΑ ΣΑΝΤΡΙ & ΣΙΑ Ε.Ε.: Επιπλώσεις Καταστημάτων

ΣΕΙΡΑ Α.Τ.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΣΤΕΦΑΤΟΣ Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία Κλιματισμού

Τ.Ε.Β. Α.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.: Βιομηχανικές & Θαλάσσιες Απορρυπάνσεις

ΤΟΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.: Τεχνική Εταιρεία

Χ.ΛΙΝΑΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. : Εμπορική & Τεχνική Εταιρεία

ΧΑΛΚΙΣ Α.Τ.Ε.: Εργοληπτική Εταιρεία

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7