Στρατιωτικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ: Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Διεύθυνση Ναυτικών Έργων

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ: Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου

ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Π.Ν.: Τμήμα Μελετών

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7