Ιδρύματα - Ερευνητικά Κέντρα

ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ: Πλανητάριο

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ: Τμήμα Μελετών

Ι.Γ.Μ.Ε.: Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. : Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: Σεμινάρια επιμόρφωσης προσωπικού

Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΟΣ: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7