Εταιρείες Πληροφορικής

CADVANCED Μ. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ – Α. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.: Παραγωγή λογισμικού

COMET ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.: Ανάπτυξη λογισμικού

PCSYSTEMSA.E.: Εμπορία Η/Υ και λογισμικού

ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ κ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΒΕ : Εμπορία Software και Hardware

ΣΙΜΤΕΚ ΕΠΕ: Λογισμικό και Υπηρεσίες

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7