Βιομηχανικές Εταιρείες

AΚΖΟ NOBEL COATINGS A.E.: Βιομηχανία Χρωμάτων & Συναφών Ειδών

COCACOLAA.E.: Βιομηχανία αναψυκτικών χυμών και νερού

COLGATE – PALMOLIVE Α.Β.Ε.Ε.: ΤεχνικόΤμήμα

CORUSΚΑΛΠΙΝΗΣ ΣΙΜΟΣ Α.Β.Ε.Ε. : Βιομηχανία Μετάλλου

EEN HELLAS A.E.: Βιομηχανική και Ενεργειακή Εταιρεία

ELITE A.B.E.E.: Βιομηχανία Υποδημάτων

ENDRESS + HAUSERHELLASA.E.: Όργανα μέτρησης – Βιομ/κός Σχεδιασμός

EUROMETALABBEE: Μεταλλικές κατασκευές

GAMESA ENERGIAKI HELLAS A.E.: Εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

GIESSEGROUPHELLAS: Εξαρτήματα αλουμινίου

ISOBAUHELLASA.E.: Βιομηχανία Πάνελ Πολυουρεθάνης

KMSBUILDINGS: Κατασκευαστική Εταιρεία

LINDE HELLAS L.T.D.: Βιομηχανικά & Ιατρικά Αέρια

MELCAL ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.: Κέντρο Εξοπλισμού Καταστημάτων

NEOSETA.B.E.E. : Βιομηχανία Επίπλων Γραφείου

SIDER A.B.E.E.: Δερμάτινα Είδη

SOLE ABBEE: Ηλιακά Συστήματα

TEKA SYSTEMS Α.Ε.: Ανάπτυξη Τεχνολογιών Κατασκευών & Πληροφορικής

WATERCRAFT HELLAS S.A. Marine Survival Systems Manufacturer

Α. ΣΚΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΤΑΡΑΤΖΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.: Έπιπλα Γραφείου

Α.Γ. ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α.Ε.: Βιομηχανία Πλαστικών -Τμήμα Ερευνών &Ανάπτυξης

ΑΕΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. : Υδραυλικά Συστήματα

ΑΛΚΟΛΟΡ Ε.Π.Ε.: Χημικά Προϊόντα

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.: Εταιρεία Δομικών και Αρχιτεκτονικών Εφαρμογών

ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ Α.Ε.Ε.: Μεταλλευτική Εταιρεία -  Τμήμα Μελετών

ΑΦΟΙ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. :Βιοτεχνία πλαστικών

ΑΦΟΙ Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ Α.Β.Ε.Ε.: Ορειχαλκουργία

ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ: Μηχανήματα Ηλεκτροστατικής Βαφής

ΒΙΕΡΕΞ Α.Β.Ε.: Μεταλλουργική Βιομηχανία

ΒΙΟΚΑΛ Ε.Π.Ε.: Κατασκευές Μητρών Διέλασης Αλουμινίου

Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: Βιομηχανία Επίπλων Χημικών Εργαστηρίων

Γ. Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.: Κατασκευή Μετασχηματιστών

ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.: Εμπορία και Παραγωγή Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΓΕΩΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε.: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΓΙΟΥΛΑ Α.Ε.: Υαλουργική Βιομηχανία -Τμήμα Μελετών

ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. : Μεταλλευτική εταιρεία

Ε. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ & ΣΙΑ: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ Α.Ε.: Αιολική ενέργεια

ΕΤΕΜ Α.Ε.: Εταιρεία Παραγωγής Προφίλ Αλουμινίου

ΗΛΒΑ ΑΕΒΕ: Μηχανολογικές εφαρμογές

ΗΛΕΚΤΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε. : Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικών Ειδών

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.: Βιομηχανία Μαρμάρων

ΙΝΤΕΡΚΛΙΜΑ Α.Β.Ε.Ε.: Βιομηχανία Μηχανημάτων Κλιματισμού.

ΚΑΣΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Έπιπλα Καταστημάτων

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. : Κοινοπραξία  αποχέτευσης Θριασίου

ΚΟΝΤΙ ΑΒΒΕΕ: Βιομηχανία Επεξεργασίας Χάλυβος

ΚΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Υαλουργική Βιομηχανία -Τμήμα Μελετών

ΜΑΡΜΑΡΑ ΝΑΞΟΥ - ΑΦΟΙ Π. ΛΟΓΙΟΤΑΤΟΥ Α.Ε.Β.Ε : Λατομεία Μαρμάρου

Π. ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Δ. ΜΠΕΡΤΣΙΟΣ Ε.Π.Ε.: Εταιρεία Προφίλ Αλουμινίου

ΠΑΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε.: Κατασκευές Επίπλων

ΠΕΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠ. κ ΥΙΟΙ Ο.Ε.: Εμπόριο και κατασκευές μηχανημάτων

Σ & Η & Α ΜΕΤΑΞΑ Α.Β.Ε.: Ποτοποιία –Αποσταγματοποιία

ΣΕΡΟ Α.Ε.Β.Ε.: Κατασκευή Μηχανημάτων

ΣΙΛΝΤΑΙΡ ΣΙ Ε.Π.Ε.: Παραγωγή & Εμπορία Τεχνικών Προϊόντων

ΣΠΑΝΟΣ Γ. κ Σ. Ο.Ε.: Μηχανουργείο

ΤΕΜΑΞ Α.Ε.: Βιομηχανία Πυροσβεστικών Οχημάτων

ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ: Βιομηχανία Τσιμέντων

ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ Ε.Π.Ε. : Έπιπλα Κουζίνας

ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.: Δομικά Μηχανήματα

ΤΣΟΝΓΚΡΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΗΣ Ε.Π.Ε.: Βιοτεχνία Φωτιστικών

ΥΔΡΟΨΥΚΤΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Ε.: Μηχανήματα Μαζικής Εστίασης

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.: Βιομηχανία Χάλυβα

ΧΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Βιομηχανία Πλαστικών

ΧΡ. ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.: Μεταλλοβιομηχανία

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7