Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Ανάλυση και Προσομοίωση με το
EcotectAnalysis & DesignBuilder

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους μηχανικούς και γενικότερα σε μηχανικούς που θα ήθελαν να εμβαθύνουν σε θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού και ενεργειακής προσομοίωσης και ανάλυσης.

Διάρκεια: 32 Ωρες

• Εισαγωγή στις βασικές έννοιες περιβαλλοντικής προσομοίωσης Ecotect
• Ανάλυση των δυνατών σημείων και των περιορισμών του προγράμματος
• Εξοικείωση με το user interface
• Μοντελοποίηση στον 3D Editor
• Εισαγωγή και επεξεργασία υλικών κελύφους
• Εισαγωγή και επεξεργασία κλιματικών δεδομένων
• Σωστές πρακτικές προσομοίωσης
• Προηγμένες τεχνικές μοντελοποίησης
• Μελέτη σκιασμού/ ηλιασμός
• Ανάλυση φυσικού φωτισμού στο Ecotect
• Εξαγωγή του μοντέλου και ανάλυση φυσικού φωτισμού στο Radiance
• Παραμετροποίηση και προετοιμασία μοντέλου για ενεργειακή ανάλυση
• Προσομοίωση και εξαγωγή αποτελεσμάτων
• Επεξήγηση και ανάλυση διαγραμμάτων
• Εξαγωγή σε τρίτα λογισμικά

ecotect_clip_image002_0000

 

DesignBuilder
• Ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων σε σχέση με το Ecotect
• Εξοικείωση με το Interface του προγράμματος
• Επισήμανση αντιστοιχιών και διαφορών με το Ecotect
• Μοντελοποίηση στο DesignBuilder
• Παραμετροποίηση και προετοιμασία μοντέλου
• Κλιματικά δεδομένα
• Συστήματα Η/Μ
• Heating & Cooling Design
• Ανάλυση αποτελεσμάτων
• Χειρισμός εξαγωγής αποτελεσμάτων και ανάλυση των διάφορων γραφημάτων
• Φυσικός φωτισμός – Εισαγωγή δεδομένων και ανάλυση αποτελεσμάτων
• Εισαγωγή στην αναλυτική μοντελοποίηση Η/Μ συστημάτων
• Εισαγωγή στο CFD (Μοντέλο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής)
Η χρήση του ξεκινά από τα πρώτα στάδια της αρχιτεκτονικής μελέτης με απλά μοντέλα και εξελίσσεται μαζί της.

 

ecotect_clip_image002

Ενάρξεις...

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7