Μηχανολογικός Σχεδιασμός

Inventor Basic

Το Autodesk Inventor είναι ένα πολύ ισχυρό πρόγραμμα μηχανολογικής μοντελοποίησης και προτυποποίησης.

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε αρχαρίους χωρίς προηγούμενη εμπειρία.

Αφορά την βασική μοντελοποίηση σε δύο και τρεις διαστάσεις, την δημιουργία εξαρτημάτων, συναρμολογημένων συνόλων αλλά και κατασκευαστικών σχεδίων που προκύπτουν από όψεις και τομές τρισδιάστατων αντικειμένων. Έχει ως στόχο να κάνει σαφή και εύκολη στον εκπαιδευόμενο τη μεθοδολογία σχεδιασμού στο χώρο με εύκολα, σαφή και πρακτικά παραδείγματα εφαρμογών.

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

Inventor Advanced

Το σεμινάριο αυτό αναφέρεται σε σχεδιαστές που έχουν ολοκληρώσει το σεμινάριο Autodesk Inventor Basic και έχουν εμπειρία στην βασική τρισδιάστατη μοντελοποίηση εξαρτημάτων και συναρμολογημένων συνόλων.

Η θεματολογία του περιλαμβάνει εξειδικευμένη μηχανολογική μοντελοποίηση με εστίαση στο functional design δηλαδή σχεδιασμό με βάση στοιχεία μηχανών, και μηχανολογικά εξαρτήματα.

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

ANSYS

Επιλέξτε το αντίστοιχο περιεχόμενο:

 

ANSYS HFSS - ANSYS SIwave   

Διάρκεια: 16 ώρες

 

ANSYS Fluent

ANSYS Meshing 

ANSYS DesignModeler

ANSYS Mechanical                   

Διάρκεια:  24 ώρες

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7