Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός

Revit Architecture Basic

Ολοκληρωμένο σχεδιαστικό πρόγραμμα της Autodesk βασισμένο στην τεχνολογία Building Information Modeling (BIM), με παραμετρικές λειτουργίες και έξυπνα αντικείμενα. Μπορείτε να δημιουργείτε ταυτόχρονα δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σχέδια από τα οποία προκύπτουν τομές, όψεις, προοπτικά, ρεαλιστικές αναπαραστάσεις και απεικόνιση των αλλαγών σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις απόψεις καθώς επίσης και να αντλείτε πληροφορίες και να δημιουργείτε πίνακες υλικών και επιμετρήσεων.

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

Revit Architecture Advanced

Απευθύνεται σε χρήστες ή ομάδες εργασίας που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις ειδικές δυνατότητες του προγράμματος που αφορούν τη βέλτιστη οργάνωση, την παρακολούθηση του έργου, τη δημιουργία πολλαπλών ενναλλακτικών λύσεων κλπ.

Το σεμινάριο έχει ως προαπαιτούμενο την καλή γνώση του Revit Architecture basic.

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

Architecture Basic

Αρχιτεκτονική εφαρμογή για το AutoCAD. Στον πυρήνα του AutoCAD προστίθενται παραμετρικές λειτουργίες και έξυπνα αντικείμενα. Μπορείτε να δημιουργείτε ταυτόχρονα δυσδιάστατα και τρισδιάστατα σχέδια από τα οποία προκύπτουν τομές, όψεις, προοπτικά, ρεαλιστικές αναπαραστάσεις ακόμα και κίνηση. 

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

Architecture Advanced

Απευθύνεται σε έμπειρους χρήστες του Architecture Basic. Αφορά προχωρημένες τεχνικές και εργαλεία για περισσότερο σύνθετες μελέτες καθώς και τεχνικές προσαρμογής του προγράμματος στις σχεδιαστικές απαιτήσεις ενός γραφείου.

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7