Έργα Υποδομής / G.I.S

GIS Level I (ArcMap / QGIS)

Το ArcGIS αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα περιβάλλοντα ανάπτυξης ενός πλήρους Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών. Το επίπεδο άδειας λειτουργίας χρήστη ArcInfo επιτρέπει την ενεργοποίηση και λειτουργία του συνόλου των διατιθέμενων επεκτάσεων (extensions), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα εκτέλεσης όλου του εύρους των εργαλείων συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης, ερμηνείας, παρουσίασης, και διαχείρισης κάθε είδους χωρικών δεδομένων. Συνδυάζει τη χρήση δεδομένων vector, raster και σε δομές τύπου terrain (ψηφιακά μοντέλα εδάφους). Καθώς λειτουργεί ως ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Χωρικών Δεδομένων (Spatial DBMS), επιτρέποντας την ταυτόχρονη καταγραφή και ανάκτηση χωρικής και περιγραφικής πληροφορίας, αποτελεί άριστο περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας ψηφιακής βάσης γεωχωρικών δεδομένων.  

Διάρκεια: 44 ώρες

Περισσότερα...

Civil3D Level I

Τοπογραφική εφαρμογή, που συνδυάζει το περιβάλλον AutoCAD, με επιπλέον εργαλεία για τοπογραφική απόδοση, υπολογισμό και σχεδίαση ψηφιακών μοντέλων εδάφους σε ένα ενιαίο περιβάλλον. 

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

Civil3D Level II

Απευθύνεται σε έμπειρους χρήστες του Civil3D Level I οι οποίοι θέλουν να επεκτείνουν τη γνώση τους και σε άλλους τομείς όπως οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, διανομές κλπ.

Διάρκεια: 40 ώρες

Περισσότερα...

AutoCAD Map3D

Εφαρμογή GIS που συνδυάζει το περιβάλλον AutoCAD με επιπλέον εργαλεία και απευθύνεται σε χαρτογράφους, σχεδιαστές, μηχανικούς και διαχειριστές έργων. Αποτελεί ολοκληρωμένη λύση στο χώρο των υποδομών και της χαρτογραφίας συνολικά. Δημιουργία θεματικών χαρτών και δυνατότητα επιλεκτικής ανάκλησης χωρικών και περιγραφικών πληροφοριών κατά τη δημιουργία σύνθετων εφαρμογών GIS.

Διάρκεια: 44 ώρες

Περισσότερα...

Raster Design

Το Raster Design αποτελεί την ολοκληρωμένη λύση στην αξιοποίηση ψηφιδωτών αρχείων εικόνας, σαρωμένων χαρτών ή αεροφωτογραφιών και δορυφορικών λήψεων την μετατροπή τους από raster σε vector. Μέσω εξειδικευμένων εργαλείων, το Raster Design, προσφέρει στο χρήστη τη δυνατότητα απεικόνισης και ανάλυσης ποικίλων μορφών ψηφιδωτών δεδομένων, από ψηφιακά μοντέλα υψομέτρων μέχρι JPEG 2000 και εικόνες με γεωαναφορά GeoTIFF. Μέσω των εργαλείων επέμβασης στα raster δεδομένα, το Autodesk Raster Design επιτρέπει την απεικόνιση και ανάλυσή τους μέσω έγχρωμης χαρτογράφησης και γεωμετρικών υπολογισμών.

Διάρκεια: 16 ώρες

Περισσότερα...

Μιχαλακοπούλου 56, 11528, Αθήνα                                210 7214146-7